Regulační poplatky ve zdravotnictví

Upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Povinnost hradit regulační poplatky mají všichni účastníci veřejného zdravotního pojištění (nebo jejich zákonní zástupci), stejně jako pojištěné osoby z jiných členských států EU, EHP a Švýcarska a osoby ze států, s nimiž je uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení nebo mezinárodní smlouva (viz dále v textu).
 

Informace o stránce

Publikováno: 31.10.2012

Poslední úprava: 11.06.2014, 14:25