Věstník č. 2/2020

Obsah:

1. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Ortoptista

2. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiololgický asistent

3. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v geriatrii

4. Metodika pro žadatele a výzva k podání žádosti o dotaci ze státní rozpočtu na rezidenční místa pro lékařské obory pro rok 2020 - program č. 2 - AKTUALIZACE

5. Národní ošetřovatelské postupy

6. Národní ošetřovatelský postup - Prevence pádů a postup při zranění způsobených pády

7. Národní ošetřovatelský postup - Péče o pacienta s bolestí

8. Národní ošetřovatelský postup - Katetrizace močového měchýře

9. Národní ošetřovatelský postup - Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

10. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU ze dne 18. února 2020, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.02.2020

Poslední úprava: 21.02.2020, 10:48