Věstník č. 5/2020


Obsah:

1) Národní ošetřovatelské postupy

1a) Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr

1b) Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o periferní žilní katétr

1c) Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest

1d) Národní ošetřovatelský postup Role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky

2) Vzdělávací program specializačního vzdělávní v oboru:

2a) Dětská sestra - Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

2b) Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v interních oborech

2c) Všeobecná sestra - Ošetřovateslká péče v chirurgických oborech

3a) Vzdělávací program spcializačního vzdělávání v  oboru Dětská sestra - Perioperační péče

3b) Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra - Intenzivní péče

3c) Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra - Perioperační péče

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.04.2020

Poslední úprava: 14.05.2020, 15:09