Věstník č. 7/2020

Obsah:
1. Specifi cké léčebné programy (SLP) odsouhlasené ministerstvem zdravotnictví v období leden – březen 2020 
2a. Seznam Národních referenčních laboratoří platných k 1. 5. 2020 
2b. Seznam úředních laboratoří platných k 1. 5. 2020 
3. Kvalifi kační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ortotik - protetik 
4. Kvalifi kační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zubní technik
5. Seznam center vysoce specializované hematologické péče v ČR
6. Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR 
7. Kvalifi kační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání fyzioterapeut 
8. Kvalifi kační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ergoterapeut 
9. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru: Dětská sestra – ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii 
10. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru: Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.06.2020

Poslední úprava: 29.06.2020, 9:51