Vyhláška č. 259/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.07.2020

Poslední úprava: 18.07.2020, 19:07