Vyhláška č. 279/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.07.2020

Poslední úprava: 18.07.2020, 19:06