Vyhláška č. 307/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.07.2020

Poslední úprava: 18.07.2020, 19:10