NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

21.05.2020

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.června 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Celý článek

Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

21.05.2020

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.května 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 31, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2021, ustanovení čl. I bodu 74, které nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2021, čl. I bodu 87, které nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2020.

Celý článek

Zákon č. 116/2020 Sb. o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

21.05.2020

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 8.dubna 2020.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa