Odborník | Zdravotník

Novinky

Šablony vzdělávacích plánů

30. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce.

Celý článek

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

30. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku  č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Celý článek

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

30. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

Celý článek

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

30. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2020.

Celý článek

Prevence poškození kůže při užívání OOP

23. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Ošetřovatelství

V souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 a enormním používáním Osobních ochranných pomůcek (OOP) zdravotnickými pracovníky, vydává NSWOCC toto shrnutí důkazů pro prevenci a léčbu poškození kůže (kožních poranění) způsobených OOP.

Celý článek

Informace o vypsání mimořádných prázdninových termínů aprobačních zkoušek

22. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP, stanovilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání v měsíci květnu a červnu mimořádné termíny aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Celý článek

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

09. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Vzdělávání - Akreditace / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za následujících podmínek.

Celý článek

Informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu a omezení výkonu některých agend v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

06. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, by chtělo upozornit adresáty veřejné správy, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa