Odborník | Zdravotník

Novinky

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2020 je zrušena

03. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Plánovaná porada náměstkyň ošetřovatelské péče / hlavních sester, která se měla uskutečnit ve dnech 29. - 30. 4. 2020, se s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a tím spojených mimořádných opatření ruší.

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RMN 2020

01. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Zrušení dubnového termínu jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

31. 03. 2020 | Novinky

Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s epidemií SARS CoV-2 se ruší jednání této komise, které se mělo uskutečnit dne 29. 4. Nejbližším předpokládaným dalším termínem je tak 27. května 2020.

Celý článek

Reakce hlavní sestry k dnešní situaci a poděkování za nasazení zdravotnických pracovníků

31. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19.

Celý článek

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

17. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí.

Celý článek

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

16. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Částečné spuštění programů ekonomické migrace - Vláda dne 4. května 2020 s účinností od 11. května 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti.

Celý článek

!! AKTUALIZACE !! Prohlášení pro osoby a subjekty, jež získala oprávnění k uskutečňování vzdělávání v akreditovaných kurzech, certifikovaných kurzech, v oborech specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „akreditovaná zařízení")

13. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Vzdělávání - Akreditace / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k nově příjatým opatřením ve formě omezení volného pohybu na nezbytné minimum ze strany vlády České republiky, se po dobu účinnosti těchto opatření zakazují veškeré vzdělavací akce probíhající v akreditovaných zařízeních bez ohledu na počet osob.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa