Odborník | Zdravotník

Novinky

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

03. 10. 2019 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) se uskuteční dne 19. 11. 2019 od 10 hodin v kongresovém centru IKEM.

Celý článek

Kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech

27. 09. 2019 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Aktivity hlavní sestry / Kulaté stoly

Ve středu dne 11. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za účasti hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech.

Celý článek

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí

27. 09. 2019 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Aktivity hlavní sestry / Kulaté stoly

V úterý dne 10. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za podpory Ministerstva zdravotnictví a Mgr. Alice Strnadové, MBA, kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí.

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2020

23. 09. 2019 | Zdravotní služby / IR-DRG / Metodické materiály

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 198/2019 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

Celý článek

Kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy

11. 09. 2019 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Aktivity hlavní sestry / Kulaté stoly

Ve čtvrtek dne 5. září 2019 se za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, konal v Centru Paraple kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy (5. 9. 2019).

Celý článek

Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví

03. 09. 2019 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Informace a stanoviska

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví s cílem vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následného zapojení do praxe.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa