Odborník | Zdravotník

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020


V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení. Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, zaslaných poskytovatelem zdravotních služeb. 

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 28. 8. 2020.

Vyplněný formulář obsahující informace o vybraném rezidentovi zasílejte elektronicky administrátorovi:

e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

tel: 271 019 563

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.06.2020

Poslední úprava: 07.07.2020, 13:19