Odborník | Zdravotník

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice


Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.06.2020

Poslední úprava: 26.06.2020, 11:47