Odborník | Zdravotník

Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek


V souladu s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, vydanou Ministerstvem zdravotnictví v prosinci 2017, dochází ke změně způsobu vyplácení finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním organizace a průběhu atestačních zkoušek dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Nově dojde k uvolnění finančních prostředků ze strany Ministerstva zdravotnictví až na základě čtvrtletně doručeného výkazu o skutečně vykonaných atestačních zkouškách u konkrétní pověřené organizace. Formulář výkazu je umístěn na webu Ministerstva zdravotnictví. Vyplněný výkaz je třeba doručit elektronicky odboru ONP nejdéle do 10. dne měsíce následujícího čtvrtletí, resp. do 30. listopadu pro čtvrté čtvrtletí. 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.03.2018

Poslední úprava: 13.07.2020, 22:34