Odborník | Zdravotník

Akreditace pro odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa