Odborník | Zdravotník

Balneotechnici


V přílohách zde naleznete:

  • Základy práce balneotechnika
  • Seznam doporučené literatury ke zkoušce odb. způsobilosti k výkonu odb. dohledu nad využíváním a ochranou přír. léčivých zdrojů a zdrojů přír. minerálních vod

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.06.2016

Poslední úprava: 09.02.2018, 9:14