Odborník | Zdravotník

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Rozvolnění opatření v souvislosti s covid-19 k 11. 5. 2020

07.05.2020

S ohledem na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 je možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace.

Celý článek

Informace o změně termínu zasedání akreditační komise pro nelékařská povolání

04.05.2020

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dochází k přesunu červnového termínu zasedání akreditační komise na 15. června 2020. Žádosti o udělení/prodloužení akreditace musí být doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 22. května 2020.

Celý článek

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

09.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za následujících podmínek.

Celý článek

!! AKTUALIZACE !! Prohlášení pro osoby a subjekty, jež získala oprávnění k uskutečňování vzdělávání v akreditovaných kurzech, certifikovaných kurzech, v oborech specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „akreditovaná zařízení")

13.03.2020

Vzhledem k nově příjatým opatřením ve formě omezení volného pohybu na nezbytné minimum ze strany vlády České republiky, se po dobu účinnosti těchto opatření zakazují veškeré vzdělavací akce probíhající v akreditovaných zařízeních bez ohledu na počet osob.

Celý článek

Prezentace k akreditačnímu řízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

13.06.2019

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádal školení k akreditačnímu řízení dle § 45 - 50 zákona č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání.

Celý článek

Pozvánka na školení k akreditačnímu řízení dle § 45 - 50 zákona č. 96/2004 Sb.

16.04.2019

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání bude pořádat školení k akreditačnímu řízení dle § 45 - 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa