Odborník | Zdravotník

Lékařské ozáření

Kategorie

Externí klinický audit

10.01.2014

Dle § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. je cílem externího klinického auditu ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření.

Celý článek

Oprávněné osoby

10.01.2014

Dne 30. 12. 2013 získala první společnost v ČR oprávnění k provádění externího klinického auditu.

Celý článek

Koncepce oboru radiační onkologie

18.03.2008

Revidovaná koncepce oboru radiační onkologie, která nahrazuje koncepci z roku 2002.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa