Odborník | Zdravotník

Národní radiologické standardy

SKIAGRAFIE - DOSPĚLÍ

21.12.2018

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů pro dospělé pacienty na skiagrafických pracovištích v ČR.

Celý článek

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

21.12.2017

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů pro oblast intervenční kardiologie, arytmologie a pediatrické kardiologie v České republice.

Celý článek

SKIAGRAFIE - OBECNÁ ČÁST

04.01.2017

Obecná část souboru doporučení a návodu pro tvorbu místních radiologických standardů na skiagrafických pracovištích v ČR. Dříve uveřejněno jako NRS - RADIODIAGNOSTIKA - DIAGNOSTICKÁ ČÁST (bez diagnostických postupů nukleární medicíny).

Celý článek

VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE

10.02.2016

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích výpočetní tomografie v České republice.

Celý článek

RADIODIAGNOSTIKA - INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

27.02.2014

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na radiologických pracovištích v České republice.

Celý článek

RADIAČNÍ ONKOLOGIE

27.02.2014

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na pracovištích radiační onkologie v České republice.

Celý článek

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

26.02.2014

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na diagnostických a terapeutických pracovištích nukleární medicíny v České republice.

Celý článek

RADIOLOGICKÁ FYZIKA

26.02.2014

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na pracovištích radiologických oborů v České republice.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa