Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2013

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2013, Závěrečná zpráva

06.01.2014

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2013

30.12.2013

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

Celý článek

DŮLEŽITÉ: Způsob, jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

02.07.2013

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2013

05.04.2013

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2013 dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.:

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

20.02.2013

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013.

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013 – NELÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

20.02.2013

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013.

Celý článek

Informace k Metodice dotačního řízení na rok 2013

28.12.2012

Bližší informace k Metodice dotačního řízení na rezidenční místa platné pro rok 2013.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa