Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2015

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2015, Závěrečná zpráva

18.12.2015

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2015

18.12.2015

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

16.07.2015

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace k výběrovému řízení - RM 2015

16.06.2015

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo se dále řídí zákonem č. 95/2004 Sb.

Celý článek

Vypořádání námitek RM 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY

30.04.2015

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015, počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2015 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

22.12.2014

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015, počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2015 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2015.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa