Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2017

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

22.12.2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR "Rezidenční místa"

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

31.07.2017

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace k výběrovému řízení - RM 2017

04.07.2017

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na RM, průběh výběrového řízení na RM a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2017 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

19.12.2016

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017, včetně výše dotace pro rok 2017 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2017.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa