Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2018

Kategorie

Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci

29.10.2019

Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci

Celý článek

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva - RM

28.12.2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

19.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání.

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

24.07.2018

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace k výběrovému řízení – RM 2018

20.06.2018

Informace o podmínkách výběrových řízení na schválená rezidenční místa

Celý článek

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2018

20.06.2018

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2018

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky - Rezidenční místa 2018

05.04.2018

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018,které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa