Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2020

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2020

05.05.2020

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené RM.

Celý článek

AKTUALIZACE!!! Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

30.04.2020

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří v rámci  dotačního programu Rezidenční místa 2020, získali rezidenční místo pro níže uvedené obory:

Celý článek

Šablony vzdělávacích plánů

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce.

Celý článek

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku  č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Celý článek

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

Celý článek

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2020.

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RMN 2020

01.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

17.03.2020

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa