Odborník | Zdravotník

Standardy stavebně technických normativů pro výstavbu zdravotnických zařízení

 

Prezentace výsledků projektu holandské vlády MAT 02/CZ/9/2 „Zlepšení systému plánování kapacit a efektivnosti investování ve zdravotnictví“.

Projekt byl založen v roce 2002 jako součást aktivit holandské vlády, které vyvíjela ve prospěch nových kandidátských zemí pro vstup do EU s cílem napomáhat přiblížení jejich členství v EU. Projekt byl plně hrazen holandskou vládou. Jako hlavní výstupy projektu bylo stanoveno zpracovat 5 vzorových standardů (stavebně-technických normativů) pro výstavbu zdravotnických zařízení a doporučit nástroje a metody pro přípravu investičních projektů v oblasti investic ve zdravotnictví.

Na základě požadavku holandské strany jsou výstupy prezentovány pro informaci odborné veřejnosti.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.11.2004

Poslední úprava: 15.08.2019, 15:52