Odborník | Zdravotník

Veřejná soutěž 2010-2015

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

24.03.2010

- Všichni uchazeči, jejichž žádosti byly vyřazeny z formálních důvodů z Veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2010 - 2015, podali námitky proti rozhodnutí KPŽ

Celý článek

Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

21.01.2010

Komise pro přijímání žádostí (dále jen „KPŽ“) posuzovala celkem 571 (viz přiložený seznam) Žádostí s tím, že 18 z nich bylo vyřazeno z formálních důvodů (viz přiložený seznam), které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2010 – 2015. KPŽ doporučila celkem 553 Žádost, aby byly postoupeny k odbornému posouzení.

Celý článek

Stanovisko k odvoláním podaných v rámci vyhlášní výsledků ve VES 2010

20.10.2010

Po zveřejnění konečného seznamu podporovaných projektů ve VES 2010 – 2015, byla na sekretariát IGA MZ doručena odvolání (z důvodu neudělení finančních prostředků) a dále několik věcných připomínek a návrhů.

Celý článek

Vyhlášení výsledků VES 2010 - 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

03.08.2010

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje vyhlášený v Resortním programu výzkumu a vývoje MZ III. na léta 2010 – 2015.

Celý článek

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání námitek uchazečů ve Veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na léta 2010 – 2015

04.05.2010

Jedná se o přezkoumání závěrů Oborové komise ("OK") - (dle bodu 5.1.5. v Zadávací dokumentaci).

Celý článek

Výsledky hodnocení formálních náležitostí Žádostí IGA MZ

09.04.2010

Jedná se o druhou část hodnocení Žádostí Oborovou komisí (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace).

Celý článek

Doplňující informace k vyhlášené veřejné soutěži výzkumu a vývoje na léta 2010 až 2015

14.12.2009

Odpovědi na časté dotazy uchazečů k vyplňování formuláře Žádosti o poskytnutí účelové podpory, vydání opraveného formuláře Žádosti o účelovou podporu.

Celý článek

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení programových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 - 2015

04.11.2009

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení programových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III., informace a termíny.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa