Odborník | Zdravotník

Veřejná soutěž 2011-2015

Vyhlášení nové veřejné soutěže

26.05.2010

Ministerstvo Zdravotnictví dne 26. května 2010 vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu Interní grantové agentury MZ ČR na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2011 – 2015 v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje III.

Celý článek

Vyhlášení výsledků VES 2011 - 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

07.04.2011

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na léta 2011 – 2015 na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje, vyhlášené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje MZ III.

Celý článek

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání závěrů Oborové komise (Hodnocení formálních náležitostí II ve VES 2011)

22.12.2010

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výsledky přezkoumání námitek druhého kola Hodnocení formálních náležitostí II (Oborovými komisemi) dle bodu 5.1.5. Zadávací dokumentace VES 2011 - 2015

Celý článek

DODATEK: Výsledky hodnocení formálních náležitostí II. Žádostí IGA MZ - OK 10/I.

06.12.2010

Jedná se o druhou část hodnocení Žádostí Oborovou komisí 10/I -Ostatní lékařské obory I. (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace), které proběhlo dne 6. 12. 2010.

Celý článek

Výsledky hodnocení formálních náležitostí II. Žádostí IGA MZ

02.12.2010

Jedná se o druhou část hodnocení Žádostí Oborovou komisí (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace).

Celý článek

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

03.11.2010

Uchazeči jejichž žádosti byly nedoporučeny k dalšímu hodnocení z formálních důvodů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Ministerstva zdravotnictví na léta 2011 – 2015 („VES 2011“) Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), podali námitky proti rozhodnutí KPŽ.

Celý článek

Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

11.10.2010

Komise pro přijímání Žádostí (dále jen „KPŽ“) posuzovala celkem 502 Žádostí (viz přiložené seznamy) s tím, že 24 z nich bylo nedoporučeno z formálních důvodů, které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2011 – 2015 (dále jen „ZD“ nebo „ZD 2011-2015“). KPŽ doporučila celkem 478 Žádostí k dalšímu odbornému posouzení (Hodnocení formálních náležitostí II.).

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa