Odborník | Zdravotník

Veřejná soutěž 2015-2019

Informace ke změnám v průběhu řešení projektu podpořeného z účelové podpory MZ v rámci VES 2015

21.04.2015

Informace pro řešitele projektů financovaných účelovou podporou Ministerstva zdravotnictví v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (VES 2015) – postup při žádosti o změnu v projektu.

Celý článek

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2015 – 2019

31.03.2015

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2015 – 2019 („VES 2015“) na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví.

Celý článek

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2015 - 2019

27.06.2014

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 27. 06. 2014 Jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného VaVaI (2015-2019)

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa