Odborník | Zdravotník

Veřejná soutěž 2020-2023

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023 (VES 2020/J)

20.02.2020

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2020 – 2023 („VES 2020/J“) na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Celý článek

Veřejná soutěž 2020-2023

17.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví („MZ“) vyhlašuje dne 15. 05. 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa