Odborník | Zdravotník

Zásady spolupráce MZ a KÚ

Vážení zástupci krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy,

 

velice si vážíme Vaší spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, která je nyní centralizována na oddělení kvality zdravotních služeb, odboru zdravotních služeb MZ. Jelikož si plně uvědomujeme náročnost a důležitost této spolupráce, je naším cílem ji co nejvíce usnadnit a ztransparentnit pro obě strany. Proto si Vás touto cestou dovolujeme seznámit s níže uvedeným postupem, o jehož dodržování bychom Vás rádi požádali při vznášení dotazů na Ministerstvo zdravotnictví.

Cílem je rychlejší a efektivní zpracování dotazu věcně příslušným odborem / oddělením MZ. Aby totiž mohla být vaše žádost / dotaz zpracována komplexně, často je nutné požádat o spolupráci i jiné úseky MZ.

 

Postup:   

V případě, že krajský úřad obdrží jakýkoli dotaz, podnět apod., pro jehož zpracování / vyřízení je nezbytné vyjádření / stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, žádáme Vás o dodržení následujícího:

Pokud tomu nebrání zvláště závažné okolnosti, prosíme, aby součástí žádosti o zpracování stanoviska MZ bylo:

  • stanovisko právního odboru / oddělení Vašeho úřadu,
  • odborné zhodnocení věcně příslušného odboru / oddělení,
  • konkrétní specifikaci dotazu - tzn. jaké konkrétní oblasti se dotaz týká - např.
    • o jako zdravotní službu se jedná v intenci § 2 zákona č. 372/2011 Sb.
    • věcné a technické požadavky
    • apod.
  • popř. okruh otázek, které má stanovisko MZ obsáhnout.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Informace o stránce

Publikováno: 25.07.2018

Poslední úprava: 09.08.2018, 14:42