Odborník | Zdravotník

Pokyny VZV MZ k finančnímu vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2009 poskytnutých z programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“

Pokyny (VZV MZ) a formuláře ke stažení pro finanční vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2009 – dotační program MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ – odbor VZV Zkompletujte vždy vyplněné Tabulku č. 1 (stranu 1+2 viz níže přílohy) a odpovídající tabulku (viz přílohy níže – tabulka č. 2 nebo 3 nebo 4) - Příloha k vyhlášce č. 52/2008 Sb. podle typu příjemce dotace a zašlete na VZV MZ - VZV/4 do 27.1.2010. Obálku označte heslem „Finanční vypořádání - ZVP 2009/VZV/4“

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.01.2010

Poslední úprava: 08.01.2010, 12:43