Mezinárodní vztahy a EU

2007 - 2013 IOP

Kategorie

Základní informace

28.05.2008

Integrovaný operační program představuje jeden z hlavních tématických operačních programů pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Je komplementární k ostatním připravovaným tématickým a regionálním operačním programům.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa