Mezinárodní vztahy a EU

Podpora paliativní péče – nemocniční

Kategorie

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartuje 1. června

04.06.2019

Pilotní provoz bude zahájen na sedmi pracovištích, kterým byla dotace na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních byla schválena, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa