Mezinárodní vztahy a EU

Spuštění webových stránek projektů na podporu paliativní péče

V rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 a projektu Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000821, které jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vytvořeny webové stránky, jejichž cílem je poskytnout informace o projektech, jejich realizaci a výstupech a podpořit rozvoj a šíření povědomí, informovanosti a poznatků z praxe o nemocniční a mobilní specializované paliativní péči a to jak pro odbornou, tak širokou veřejnost.

Součástí webových stránek v části nemocniční paliativní péče je volně přístupný e-learnigový edukační program zaměřený na paliativní péči v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče určený pro širokou veřejnost.

Webové stránky: https://www.paliativa.cz

 

Informace o stránce

Publikováno: 19.11.2019

Poslední úprava: 19.11.2019, 13:45