Veřejné zdraví

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví

Zásady činnosti ministerstva zdravotnictví jsou stanoveny v § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR:

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
 
 (2) Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.
 
 (3) Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.

 

Oficiální název

Úplný oficiální název: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
 

Identifikační číslo organizace: 00024341


Kontaktní adresa

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Mapa

 

Telefon a fax

tel.: +420 224 971 111
fax:  +420 224 972 111


Úřední hodiny recepce MZ ČR

pondělí - pátek         7.00 - 17.00

 

Úřední hodiny podatelny MZ ČR

pondělí a středa             7.45 - 16.45

úterý, čtvrtek a pátek     7.45 - 15.30

 

Úřední hodiny MZ ČR

pondělí a středa             7.45 - 17.00

úterý, čtvrtek a pátek     7.45 - 15.45

 

Kontaktní údaje pro písemný styk:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
P.O. BOX 81
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
 
Elektronická podatelna MZ ČR: mzcr@mzcr.cz

ID datové schránky MZ ČR:         pv8aaxd 

Podmínky provozu elektronické podatelny Ministerstva zdravotnictví

 

  • Kontakty pro média a novináře a kontakt na tiskového mluvčího najdete zde

  • Kontaktní e-mailová adresa pro dotazy a podněty občanů: verejnost@mzcr.cz 

  • Kontaktní e-mailová adresa pro dotazy a podněty pacientů: propacienty@mzcr.cz 

 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa