Veřejné zdraví

Biocidy a chemické látky

Výpadek informačních systémů ECHA

16.05.2019

Výpadek informačních systémů ECHA

Celý článek

Neschválené biocidní účinné látky

04.02.2016

Neschválené biocidní účinné látky podle čl. 9 nařízení (EU) č. 528/2012

Celý článek

Sdělení k plnění oznamovací povinnosti podle §22 zákona č. 350/2011 Sb.

20.11.2012

SDĚLENÍ k prováděcí vyhlášce o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech (revize ke dni 7.9.2015)

Celý článek

Seznam povolených biocidních přípravků

12.08.2011

Biocidní přípravky povolené k dodání na trh na území ČR

Celý článek

Seznam oznámených biocidních přípravků

11.04.2011

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.

Celý článek

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

01.03.2011

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z tr

Celý článek

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 - účinné látky

15.03.2010

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007. Aktualizováno k: 25.5.2014

Celý článek

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

01.02.2008

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa