Veřejné zdraví

Kalkulace nákladů dle Metodiky k vyhlášce č. 224/2002 Sb.

Kalkulace nákladů dle Metodiky k vyhlášce č. 224/2002 Sb.

 

V souvislosti s vyhláškou č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, byla každoročně zveřejňována tabulka „Struktura průměrného platu podle jednotlivých složek v platové třídě 9 a 14 ve zdravotnických zřízeních nepodnikatelské sféry ČR“. Vzhledem k tomu, že Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zrušil bez náhrady přílohu výkazu E(MZ)2-01, nelze stanovit průměrný plat v platových třídách  9 a 14.

Z důvodu výše uvedeného, kdy nelze stanovit průměrnou výši platu ve zdravotnictví, je třeba při výpočtu z průměrného platu vycházet z průměrného platu konkrétního zaměstnance, který danou činnost vykonával (sestra či lékař) a který by musel vykázat poskytovatel (zaměstnavatel).

 

 

23.6.2015

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.06.2015

Poslední úprava: 24.06.2015, 16:23