Veřejné zdraví

Poskytovatelé k uznávání nemocí z povolání

Ministerstvo zdravotnictví věcně příslušné podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů udělilo povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání těmto poskytovatelům zdravotních služeb:

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.02.2017

Poslední úprava: 13.12.2018, 14:43