Veřejné zdraví

Prevence a ochrana zdraví

Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

10.03.2011

Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle §7 odst.7 zákona č. 185/2001 Sb.

Celý článek

Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

08.03.2011

Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

Celý článek

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro očkující lékaře

31.07.2009

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro lékaře provádějící pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování ( dále jen očkující lékaři) podle vyhlášky č. 65/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Celý článek

Kodex hygienických pravidel předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování pro CAC/RCP 39-1993

20.04.2006

Kodex hygienických pravidel předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování pro CAC/RCP 39-1993

Celý článek

Informace o onemocnění chřipkou

03.04.2006

Informace o onemocnění chřipkou v souvislosti s možností vzniku chřipkové epidemie vyvolané novým subtypem viru. Postupy při zajištění osob s podezřením na „ptačí chřipku“ na území České republiky

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa