Veřejné zdraví

Výsledky SZD

Výsledky cíleného SZD 2016 – kosmetické přípravky ke slunění

05.05.2017

Ve druhé polovině roku 2016 byl realizován SZD zaměřený na ověření, zda kosmetické přípravky určené ke slunění splňují požadavky na bezpečnost kosmetických přípravků a zda tyto výrobky odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů.

Celý článek

Výsledky cíleného SZD 2016 – hračky z měkčeného plastu

06.01.2017

V roce 2016 byl realizován SZD zaměřený na ověření, zda hračky z měkčeného plastu nebo hračky obsahující části z měkčeného plastu uvádění na trh České republiky, jsou bezpečné a v souladu s relevantními právními předpisy.

Celý článek

Výsledky cíleného SZD 2016 - plastové kuchyňské náčiní a nádobí

06.01.2017

V roce 2016 byl realizován cílený SZD zaměřený k ověření, zda plastové kuchyňské nádobí/náčiní z polyamidu a melamin-formaldehydové pryskyřice uváděné na trh ČR, je bezpečné a jejich uvedení na trh je v souladu s relevantními právními předpisy.

Celý článek

Výsledky cíleného SZD - 2015 - plastové kuchyňské náčiní a nádobí

29.07.2016

V roce 2015 byl realizován cílený SZD zaměřený k ověření, zda plastové kuchyňské nádobí/náčiní z polyamidu a melamin-formaldehydové pryskyřice uváděné na trh ČR, je bezpečné a uvedení těchto výrobků na trh je v souladu s relevantními právními předpisy.

Celý článek

Výsledky cíleného SZD 2015 - dětská obuv

29.07.2016

V období červen 2015/ 2016 byl OOVZ realizován cílený SZD zaměřený na ověření, zda obuv (letní/zimní), určená pro děti do 3 let je bezpečná z hlediska přítomnosti dimethyl-fumarátu.

Celý článek

Zpráva o výsledcích společného cíleného dozoru s orgány celní správy zaměřeného na zdravotní rizika vybraného druhu hraček vyrobeného nebo dodaného ze zemí mimo Evropskou unii - 2014

03.02.2017

Zpráva o výsledcích společného cíleného dozoru s orgány celní správy zaměřeného na zdravotní rizika vybraného druhu hraček vyrobeného nebo dodaného ze zemí mimo Evropskou unii - 2014

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa