Veřejné zdraví

Zdraví 2020

Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 - září 2018

08.11.2018

Program Zdraví 2020 slouží jako nástroj k implementaci programu WHO Zdraví 2020 v České republice.

Celý článek

Ministr zdravotnictví podepsal Dvouletou smlouvu s WHO

21.05.2018

Základní prioritou tohoto dokumentu je implementace vize zdravotní strategie Evropského regionu WHO Zdraví 2020 v ČR ve čtyřech hlavních programových prioritních oblastech spolupráce, které jsou ve smlouvě vymezeny.

Celý článek

Starejme se o své zdraví, nic cennějšího nemáme! Světový den zdraví 2018: Zdraví pro všechny

06.04.2018

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně na 7. dubna, se letošní rok věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí.

Celý článek

Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020

06.03.2018

Program Zdraví 2020 slouží k naplnění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů.

Celý článek

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

23.09.2015

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí byly dne 20. srpna 2015 předloženy vládě, která podpořila jejich realizaci v souvisejícím usnesení č. 671.

Celý článek

Doporučení MZ k regulaci nabídky sortimentu potravin v souladu se zásadami zdravé výživy

16.07.2014

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k regulaci nabídky sortimentu potravin v souladu se zásadami zdravé výživy, vydaného pro prodej ve školách a školských zařízeních prostřednictvím školních automatů a bufetů.

Celý článek

Zdraví 2020: evropská zdravotní politika

11.12.2013

Zdraví 2020: osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století jako základ pro novou národní strategii, která se zaměří na rozvoj a stabilizaci systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace ČR

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa