Občan | Pacient

Novinky

Ministerstvo zdravotnictví povolilo použití neregistrovaného léčivého přípravku ZOLGENSMA

21. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Léčivý přípravek je určen pro léčbu pediatrických pacientů mladších dvou let se spinální svalovou atrofií (SMA). Léčbu tímto lékem je nutné zahájit do dvou let věku dítěte.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované algoritmy a doporučení

20. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

V zájmu zajištění jednotného postupu při organizaci a provádění protiepidemiologických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru vydává Ministerstvo zdravotnictví několik změn a doporučení.

Celý článek

Mimořádné opatření ministerstva zajistí efektivnější předávání informací v rámci projektu Chytrá karanténa

20. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem opatření je celorepublikově sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa.

Celý článek

Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce

20. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun.

Celý článek

Od pondělí se obnoví farmářské trhy, řemesla, vysokoškolské zkoušky i malé svatby

17. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Od pondělí 20. dubna začíná první vlna uvolňování opatření, plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap.

Celý článek

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k varování NÚKIB

16. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

V návaznosti na vydání varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o hrozbě kybernetických útoků na nemocnice a jiné významné cíle ČR přijalo Ministerstvo zdravotnictví řadu opatření.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví opět povolí přítomnost druhého rodiče u porodu

15. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Za přesně specifikovaných a vymezených podmínek je znovu možná přítomnost druhého rodiče nebo jiných členů domácnosti u porodu. Opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin.

Celý článek

Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek

15. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Praktičtí lékaři budou ukončovat osobám s nařízenou karanténou její trvání až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Do praxe to zavádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna 2020.

Celý článek

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa