Občan | Pacient

Novinky

Dohodovací řízení o úhradách na rok 2021 skončilo uzavřením 12 dohod

19. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven vylepšili loňský úspěch a uzavřeli dvanáct ze čtrnácti dohod. Dohody nebylo dosaženo pouze v segmentu akutní a následné lůžkové péče. Všechny segmenty zdravotní péče v příštím roce opět porostou.

Celý článek

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

18. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Kromě vybraných regionů dojde ke zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, k navýšení kapacity pro konání hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u zařízení stravovacích služeb. Mimořádná opatření se přesouvají na regionální úroveň.

Celý článek

Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů, občané se mohou dále obracet na specializované krizové linky

17. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Nejčastěji na ni volali volali lidé, na které doléhala karanténní opatření a s nimi spojená změna životního stylu. Týkalo se to především osamělých lidí staršího věku, kteří špatně snášeli odloučení od přátel a rodiny.

Celý článek

Strategická investice do nové gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno za téměř 2 miliardy dostala od ministerstva registraci

16. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek.

Celý článek

V pondělí 15. června dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření

12. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné od pondělí 15. června přistoupit k dalšímu uvolňování protikoronavirových opatření.

Celý článek

Ve většině evropských zemí je nízké riziko nákazy, Češi se budou muset prokázat negativním testem při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství

12. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

​​​​​​​Epidemiologové aktualizovali mapu, která znázorňuje systém označující míru rizika v souvislosti s nákazou covid-19, tzv. semafor, podle kterého se od 15. června budou odvíjet pravidla na hranicích.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví skrze dotace podpoří péči o duševní zdraví pro seniory

12. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Pilotní provoz je plánován ve dvou typech multidisciplinárních týmů, a to s denním stacionářem, kde je maximální možná výše dotace 11,6 milionů korun, a bez denního stacionáře s maximální výší dotace 9,5 milionů korun.

Celý článek

Strategická investice do nového urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici za 835 milionů dostala od ministerstva zelenou

12. 06. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem strategické investice ve výši 835 milionů korun je především zajištění nepřetržité specializované urgentní péče a zabezpečení krizové připravenosti na mimořádné události s hromadným postižením pacientů.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa