Občan | Pacient

Novinky

CARDAM dodalo Ministerstvu zdravotnictví první masky proti koronaviru

07. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Ochranné polomasky RP95-M od výzkumně-vývojového centra CARDAM zajišťují maximální stupeň ochrany a jsou určeny především těm, kteří stojí „v první linii“, tedy lékařům, zdravotním sestrám či pracovníkům záchranných složek.

Celý článek

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví podpořila uvolňování zdravotní péče

07. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Vědecká rada podpořila také výzkum v oblasti rozšíření znalostí o koronaviru, výzkum diagnostiky, léčby a prevence tohoto onemocnění i vzniku komplikací.

Celý článek

Infekce covid-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

06. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Imunizace české populace proti covid-19 je velmi nízká, konkrétně se pohybuje v řádu jednotek promile, v nejvíc zatížených lokalitách dosahuje maximálně 5 %. Celopopulačně se výskyt pozitivity protilátek pohybuje v rozsahu 0 – 1,3 %.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vybere multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty

06. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování. Dále napomáhání k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizaci psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dotační výzvu v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem

06. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 Kč.

Celý článek

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

05. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Letošní kampaň Dne hygieny rukou je zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče.

Celý článek

Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

01. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity.

Celý článek

Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách, umělce i moderátory za splnění přesných podmínek

30. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem mimořádného opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění covid-19. Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa