Občan | Pacient

Formální hodnocení žádostí - výsledky

Dne 19. 10. 2016 proběhlo jednání hodnotící komise pro formální hodnocení projektů, na kterém byly posouzeny projekty obdržené v rámci dotačního programu „Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017“. Formální kritéria byla stanovena Metodikou pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017.

 

Z dotačního řízení byl z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyřazen projekt Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú. „Léčba a prevence závislostí u ohrožených osob a rodin“.

 

Projekty, které splnily formální náležitosti, se budou ucházet o přidělení dotace. Na tuto dotaci není právní nárok.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.10.2016

Poslední úprava: 21.10.2016, 10:17