Občan | Pacient

Informace pro příjemce dotace – prodloužení termínu pro zaslání výroční zprávy a zprávy auditora


S ohledem na  současnou situaci a z ní vyplývající možnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v pozdějším termínu, prodlužujeme termín pro zaslání výroční zprávy a zprávy auditora o hospodaření se státní dotací, jako podmínek spojených  s  poskytnutím státní dotace uvedených v Metodice, nejpozději do 3. 8. 2020.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.05.2020

Poslední úprava: 11.05.2020, 21:57