Občan | Pacient

Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017 - 2. kolo


Termín pro předložení žádosti do druhého kola dotačního řízení je 20. 5. 2017.

Cílem 2. kola je podpoření aktivit, které byly v oblasti protidrogové politiky MZ aktuálně identifikovány jako žádoucí. Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících 3 aktivit:

1)    Vznik a provoz specializovaných adiktologických ambulancí pro děti a dorost

2)    Provoz adiktologických ambulancí pro osoby se závislostním chováním ve věku 15–18 let

3)    Plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast 
       kontroly tabáku a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.04.2017

Poslední úprava: 27.04.2017, 9:59