Občan | Pacient

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v programu Péče o děti a dorost a v programu Prevence kriminality pro rok 2018

UPOZORNĚNÍ: Dodatečně je vložen požadavek na předložení přílohy „Prohlášení o bezdlužnosti“, které je povinnou přílohou žádosti.  V případě, že nebude  prohlášení dodáno v termínu do 30.9.2017 v rámci předloženého projektu, bude následně vyžádáno od žadatele k jeho doložení.  

Podmínky dotačního řízení stanovuje níže uvedená Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v programu Péče o děti a dorost a v programu Prevence kriminality pro rok 2018. Termín pro předložení žádosti je do 30.9.2017.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.07.2017

Poslední úprava: 19.09.2017, 12:10