Občan | Pacient

Národní akční plány a koncepce na rok 2015 - 2. kolo - výsledky dotačního řízení

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků v 2. kole roku 2015 v programu „Národní akční plány a koncepce“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.12.2015

Poslední úprava: 02.12.2015, 16:31