Občan | Pacient

PVP - Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu - s termínem předložení do 28.2.2018


Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2017“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2017“ – s termínem předložení do 28. 2. 2018.
 

Dovolujeme si upozornit, že z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 vyplývá povinnost zpracovat "Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2017". Současně vás žádáme o vyhodnocení přínosu projektu, pro který je připraven formulář "Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci PVP v roce 2017".

Výkaz i vyhodnocení přínosu projektu musí být zpracovány samostatně za každý podpořený projekt.

Žádáme Vás o jejich vyplnění a zaslání zpět v listinné podobě v termínu do
28. 2. 2018
na adresu: Oddělení zdravotně sociálních služeb - OZS/3, Ing. Renáta Christovová, MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2.

Pokud disponujete elektronickým podpisem, je možné zaslat výkazy a vyhodnocení přínosu projektu zpět i prostřednictvím elektronické pošty.

Prosíme, věnujte pozornost při vyplňování nejen číselným údajům, ale 

i uvedení názvu subjektu, názvu a čísla projektu a dále údajům o zpracovateli.

 

Přílohy:

- Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PVP (vzor vyplnění),

- Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PVP v roce 2017(formulář k vyplnění),

- Vyhodnocení přínosu projektu (formulář k vyplnění).

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.01.2018

Poslední úprava: 12.01.2018, 14:50